Optimise Media Logo
Chọn khu vực
Tiếng Việt
Resources
Liên hệ chúng tôi
Trong khoảng
Optimise Media Logo
Các giải pháp
Plans & Service
Các đối tác
Các nhà quảng cáo
https://d37mp969nv9z6z.cloudfront.net/Marketplaces_1_ff345f95ad.webp

Thị trường buôn bán trực tuyến

Khám phá các thị trường buôn bán trực tuyến trên toàn cầu của chúng tôi và tìm được đối tác để thực hiện các chiến dịch hợp tác tiếp thị của bạn. Chọn nhóm đối tác lý tưởng của bạn thông qua nền tảng của chúng tôi với sự hỗ trợ từ đội ngũ ở địa phương của chúng tôi.

Thị trường buôn bán trực tuyến hợp tác toàn cầu
Thị trường buôn bán trực tuyến hợp tác toàn cầu
Reach your customers through our global Partnership marketplaces
Finance Marketplace
Thị trường tài chính
Kết nối với các đối tác chuyên về tài chính và bảo hiểm. Xác định các đối tác đủ điều kiện từ hệ sinh thái tài chính chuyên dụng của chúng tôi.
Travel Marketplace
Thị trường du lịch
Tiếp xúc với các đối tác du lịch chuyên nghiệp cho hoạt động hợp tác tiếp thị của bạn. Tìm các đối tác trong ngành du lịch đã được thẩm định trên thị trường buôn bán trực tuyến của chúng tôi.
Retail Marketplace
Thị trường bán lẻ
Mở rộng các mối quan hệ hợp tác bán lẻ của bạn thông qua thị trường buôn bán trực tuyến độc đáo của chúng tôi. Khám phá các đối tác từ thời trang, điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng, mỹ phẩm và nhiều ngành dọc khác.
Chọn cách quản lý quan hệ hợp tác của bạn
Run your partnership marketing in a way that suits your business strategy. With a range of service levels, you can manage your partnerships in-house using our platform, combine our platform with campaign support and expertise or outsource your partnership programmes through our fully-managed service.